Varžų matavimai

Atliekami matavimai

  • Įžeminimo kontūro, žaibosaugos įrenginių varžų matavimai;
  • Įžeminimo grandinės vientisumo varžų matavimai;
  • Kabelinių linijų ir įrengimų izoliacijos varžų matavimai;
  • Grandinės fazė – nulis varžų matavimai;
  • Kilnojamų elektros įrenginių izoliacijos varžų matavimai.

Taip pat atliekame šiuos darbus

  • Statybinių ir pastovių elektros įvadų montavimas, varžų matavimai – dokumentacijos parengimas pridavimui į ESO, parengiant rangovo aktą, patvirtinantį, kad kliento elektros vidaus tinklas įrengtas pagal EĮĮBT reikalavimus;
  • Elektros įvado galios didinimo / mažinimo įforminimas: elektros energijos tiekimo schemos – plano parengimas, elektros įvado sumontavimas, varžų matavimai – dokumentacijos parengimas pridavimui į ESO, parengiant rangovo aktą, patvirtinantį, kad kliento elektros vidaus tinklas įrengtas pagal EĮĮBT reikalavimus;
  • Vienlinijinių elektros schemų, vidaus patalpų elektros įrenginių, el. skydų išdėstymo schemų parengimas;
  • Konsultacijos elektros įvedimui dėl paraiškų pildymo į AB “ESO” dėl prisijungimo sąlygų gavimo.