Varžų matavimai

Atliekame šiuos varžų matavimus visoje Lietuvoje:

  • Įžeminimo kontūro, žaibosaugos elementų tikrinimo varžų matavimai,
  • Įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimai,
  • Kabelių linijų ir įrengimų izoliacijos varžų matavimai,
  • Grandinės fazė – nulis varžų matavimai,
  • Kilnojamų elektros įrenginių izoliacijos varžų matavimai.
  • Elektros kabelių temperatūros, kontaktų tikrinimas termovizoriumi FLIR i7.

Varžų matavimai atliekami sertifikuotu prietaisu Metrel Eurotest MI 3102M.

Taip atliekame šiuos darbus:

  • Statybinių ir pastovių elektros įvadų montavimas, varžų matavimai – dokumentacijos parengimas pridavimui Valstybinei Energetikos Inspekcijai (toliau VEI).
  • Elektros įvado galios didinimo įforminimas: elektros energijos tiekimo schemos – plano parengimas, elektros įvado sumontavimas, varžų matavimai – dokumentacijos parengimas pridavimui VEI.
  • Vienlinijinių elektros schemų; vidaus patalpų elektros įrenginių, el. skydų išdėstymo schemų parengimas.