Pastatų priežiūra

Elektros ūkio priežiūra

 • Atsakomybės prisiėmimas už vartotojo elektros ūkį;
 • Varžų matavimai;
 • Apžiūra;
 • Dokumentacijos rengimas;
 • Gedimų šalinimas;
 • Profilaktika.

Gaisrinės signalizacijos priežiūra

 • Atsakomybės prisiėmimas už sistemos veikimą;
 • Signalizacijos bandymų atlikimas;
 • Dokumentacijos rengimas;
 • Gedimų šalinimas;
 • Profilaktika.

Apsauginės signalizacijos priežiūra

 • Atsakomybės prisiėmimas už apsauginę signalizaciją;
 • Veikimo patikrinimas;
 • Dokumentacijos rengimas;
 • Gedimų šalinimas;
 • Programavimas;
 • Profilaktika.

Kompiuterinių tinklų priežiūra

 • Atsakomybės prisiėmimas už kompiuterinius tinklus;
 • Testavimas;
 • Dokumentacijos rengimas;
 • Gedimų šalinimas;
 • Profilaktika.

Šilumos punkto priežiūra

 • Atsakomybės prisiėmimas už šilumos punktą;
 • Bandymų atlikimas;
 • Dokumentacijos parengimas;
 • Gedimų šalinimas;
 • Programavimas;
 • Profilaktika.

Pastatų priežiūra

 • Konstrukcijų priežiūra objektuose atliekama vadovaujantis LR statybos įstatymo nuostatomis ir statybos techniniu reglamentu;
 • Statinio būklės pastovūs stebėjimai;
 • Statinio periodinės ir kasmetinės specializuotos apžiūros;
 • Pastebėtų statinio būklės defektų šalinimo darbų administravimas ir priežiūra;
 • Remonto (paprastojo arba kapitalinio) darbų administravimas ir priežiūra;
 • Statinio techninės priežiūros dokumentacijos sudarymas ir pildymas.