Projektavimas

Mūsų komanda turi daug patirties statybinių darbų sektoriuje. Atliekame darbą kokybiškai ir greitai, o svarbiausia, visada atsižvelgiame į individualius klientų norus ir poreikius.

Elektrotechnikos dalies projektavimas

Šiame etape projektuojamas visas elektros tinklas, įskaitant elektros laidus, jungiklius, rozetes, apšvietimo ir maitinimo sistemas. Reikia atsižvelgti į elektros apkrovų skaičiavimus, tinkamo izoliacijos pasirinkimą ir elektros komponentų išdėstymą. Taip pat svarbu užtikrinti, kad projektas atitiktų galiojančius saugos standartus ir teisės aktų reikalavimus.

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies projektavimas

Čia reikia sukurti išsamų planą, kaip bus įdiegtos telekomunikacijų linijos, įskaitant duomenų perdavimo kabelius, bevielio ryšio įranga ir ryšio mazgus. Svarbu atsižvelgti į duomenų perdavimo greitį, tinklo patikimumą ir plėtros galimybes ateityje.

Apsauginės signalizacijos dalies projektavimas

Apsauginės signalizacijos projektavimas reikalauja išanalizuoti objekto saugumo poreikius ir sukurti atitinkamą signalizacijos sistemą, kuri apima judesio daviklius, durų ir langų kontaktus, vaizdo kameras ir prieigos kontrolės sistemas.

Gaisrinės signalizacijos dalies projektavimas

Svarbu sukurti gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemą, kuri užtikrintų ankstyvą gaisro aptikimą ir efektyvų perspėjimą. Tai apima dūmų ir karščio jutiklių, gaisro signalizacijos mygtukų ir automatinio gesinimo sistemų išdėstymą.

Procesų valdymo ir automatizacijos dalies projektavimas

Tai apima automatizavimo sistemų, tokiose kaip BMS (pastatų valdymo sistemos), ir kitų procesų valdymo įrenginių, kaip PLC (programuojami logikos valdikliai), projektavimą. Svarbu optimizuoti valdymo sistemas efektyviam energijos naudojimui, patalpų mikroklimato kontrolės ir kitų automatinio valdymo funkcijų užtikrinimui.

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies projektavimas

Čia reikia sudaryti detalų sklypo išplanavimo planą, įskaitant želdinių, takų, parkavimo vietų išdėstymą ir kitas kraštovaizdžio architektūros detales. Taip pat svarbu atsižvelgti į vietos planavimo reikalavimus ir poveikį aplinkai.

Statinio architektūros projektavimas

Tai apima pastato išorės ir vidinės erdvės dizaino kūrimą, įskaitant išvaizdą, išplanavimą, medžiagų pasirinkimą ir funkcionalumo sprendimus. Architektūros projektas turėtų atitikti kliento poreikius, estetinius lūkesčius ir būti funkcionalus.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies projektavimas

Reikia sukurti išsamų vandentiekio ir kanalizacijos sistemų planą, įskaitant vamzdynų trasas, nuotekų valymo įrenginius ir vandens taupymo technologijas. Svarbu užtikrinti, kad sistema būtų patvari, efektyvi ir atitiktų sanitarinius reikalavimus.

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (HVAC) dalies projektavimas

HVAC sistemos projektavimas reikalauja išanalizuoti patalpų mikroklimato kontrolės poreikius ir sukurti efektyvią, energiją taupančią šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemą.

Statybos leidimo gavimas, pritarimo gavimas, kitos reikiamos dokumentacijos parengimas

Čia įtraukiamas visų reikalingų dokumentų, įskaitant statybos leidimus, aplinkosaugos ataskaitas ir kitus reglamentuojančius dokumentus, parengimas. Svarbu užtikrinti, kad visi projekto aspektai atitiktų vietos teisės aktus ir statybos standartus.

Rangovo akto, elektros įvado pridavimas į ESO projektavimas

Šiame etape reikia parengti rangovo aktą, kuris yra svarbus dokumentas statybos darbų įgyvendinimo procese. Taip pat svarbu užtikrinti, kad elektros įvadas būtų tinkamai suprojektuotas ir priduotas į elektros tiekimo operatorių (pvz., ESO), laikantis visų techninių ir saugumo reikalavimų.