Veiklos sritys

Elektros darbai

 • Vidaus elektros tinklai;
 • Lauko elektros tinklai;
 • Žaibosaugos įrangos montavimas;
 • Varžų matavimas.

Automatika ir silpnos srovės

 • Inžinerinių sistemų automatika;
 • Apsaugos sistemos;
 • Priešgaisrinės sistemos;
 • Vaizdo stebėjimo sistemos;
 • Praėjimo kontrolė;
 • Telekomunikacijos.

Statyba

Statybos darbai atliekami:

 • Ypatingi / neypatingi statiniai;
 • Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, kultūros paveldo statiniai;

 

 • Bendrastatybiniai darbai;
 • Tvarkomieji statybos darbai;
 • Kultūros paveldo objektų restauravimo, rekonstravimo, tvarkymo darbai;
 • Statybinių konstrukcijų darbai;
 • Vidaus apdailos darbai;
 • Vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas;
 • Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Projektavimas

 • Elektrotechnikos dalis;
 • Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis;
 • Apsauginės signalizacijos dalis;
 • Gaisrinės signalizacijos dalis;
 • Procesų valdymo ir automatizacijos dalis;
 • Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis;
 • Statinio architektūra;
 • Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis;
 • Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis;

 

 • Statybos leidimo gavimas, pritarimo gavimas, kitos reikiamos dokumentacijos parengimas;
 • Rangovo aktas, elektros įvado pridavimas į ESO;


Mūsų komanda turi daug patirties statybinių darbų sektoriuje. Atliekame darbą kokybiškai ir greitai, o svarbiausia, visada atsižvelgiame į individualius klientų norus ir poreikius.

Pastatų priežiūra

Elektros ūkio priežiūra:

 • Atsakomybės prisiėmimas už vartotojo elektros ūkį;
 • Varžų matavimai;
 • Apžiūra;
 • Dokumentacijos rengimas;
 • Gedimų šalinimas;
 • Profilaktika.

 

Gaisrinės signalizacijos priežiūra:

 • Atsakomybės prisiėmimas už sistemos veikimą;
 • Signalizacijos bandymų atlikimas;
 • Dokumentacijos rengimas;
 • Gedimų šalinimas;
 • Profilaktika.

 

Apsauginės signalizacijos priežiūra:

 • Atsakomybės prisiėmimas už apsauginę signalizaciją;
 • Veikimo patikrinimas;
 • Dokumentacijos rengimas;
 • Gedimų šalinimas;
 • Programavimas;
 • Profilaktika.

 

Kompiuterinių tinklų priežiūra:

 • Atsakomybės prisiėmimas už kompiuterinius tinklus;
 • Testavimas;
 • Dokumentacijos rengimas;
 • Gedimų šalinimas;
 • Profilaktika.

 

Šilumos punkto priežiūra:

 • Atsakomybės prisiėmimas už šilumos punktą;
 • Bandymų atlikimas;
 • Dokumentacijos parengimas;
 • Gedimų šalinimas;
 • Programavimas;
 • Profilaktika.

 

Pastatų priežiūra:

 • Konstrukcijų priežiūra objektuose atliekama vadovaujantis LR statybos įstatymo nuostatomis ir statybos techniniu reglamentu;
 • Statinio būklės pastovūs stebėjimai;
 • Statinio periodinės ir kasmetinės specializuotos apžiūros;
 • Pastebėtų statinio būklės defektų šalinimo darbų administravimas ir priežiūra;
 • Remonto (paprastojo arba kapitalinio) darbų administravimas ir priežiūra;
 • Statinio techninės priežiūros dokumentacijos sudarymas ir pildymas.

Varžų matavimai

 • Įžeminimo kontūro, žaibosaugos įrenginių varžų matavimai;
 • Įžeminimo grandinės vientisumo varžų matavimai;
 • Kabelinių linijų ir įrengimų izoliacijos varžų matavimai;
 • Grandinės fazė – nulis varžų matavimai;
 • Kilnojamų elektros įrenginių izoliacijos varžų matavimai.

 

Taip pat atliekame šiuos darbus:

 • Statybinių ir pastovių elektros įvadų montavimas, varžų matavimai – dokumentacijos parengimas pridavimui į ESO, parengiant rangovo aktą, patvirtinantį, kad kliento elektros vidaus tinklas įrengtas pagal EĮĮBT reikalavimus;
 • Elektros įvado galios didinimo / mažinimo įforminimas: elektros energijos tiekimo schemos – plano parengimas, elektros įvado sumontavimas, varžų matavimai – dokumentacijos parengimas pridavimui į ESO, parengiant rangovo aktą, patvirtinantį, kad kliento elektros vidaus tinklas įrengtas pagal EĮĮBT reikalavimus;
 • Vienlinijinių elektros schemų, vidaus patalpų elektros įrenginių, el. skydų išdėstymo schemų parengimas;
 • Konsultacijos elektros įvedimui dėl paraiškų pildymo į AB “ESO” dėl prisijungimo sąlygų gavimo.