Pastatų techninė priežiūra

Elektros ūkio priežiūra:

 • Atsakomybės prisiėmimas už vartotojo elektros ūkį;
 • Varžų matavimai;
 • Apžiūra;
 • Dokumentacijos rengimas;
 • Gedimų šalinimas;
 • Profilaktika.

 

Gaisrinės signalizacijos priežiūra:

 • Atsakomybės prisiėmimas už sistemos veikimą;
 • Signalizacijos bandymų atlikimas;
 • Dokumentacijos rengimas;
 • Gedimų šalinimas;
 • Profilaktika.

 

Šilumos punkto priežiūra:

 • Atsakomybės prisiėmimas už šilumos punktą;
 • Bandymų atlikimas;
 • Dokumentacijos parengimas;
 • Gedimų šalinimas;
 • Programavimas;
 • Profilaktika;

 

Apsauginės signalizacijos priežiūra:

 • Atsakomybė prisiėmimas už apsauginę signalizaciją;
 • Veikimo patikrinimas;
 • Dokumentacijos rengimas;
 • Gedimų šalinimas;
 • Programavimas;
 • Profilaktika.

 

Kompiuterinių tinklų priežiūra:

 • Atsakomybės prisiėmimas už kompiuterinius tinklus;
 • Testavimas;
 • Dokumentacijos rengimas;
 • Gedimų šalinimas;
 • Profilaktika.